en
   

Вътрешни правила и документи


 Уведомление за поверителност_ОЗОК_щети

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

 Уведомление за поверителност_ОЗОК_клиенти

 Заявление за възстановяване на разходи (за подаване on-line)

 Приложение №1 към. чл. 22 от Общите условия за Медицинска застраховка

 Заявление за възстановяване на разходи

 Правила на ЗД „ОЗОК“ ИНС за дейността по уреждане на претенции по застрахователните договори и разглеждане на жалби

 Политика на ЗД „ОЗОК“ ИНС за управление на жалби, сигнали, възражения и предложения

 Искане за предварително одобрение