en
   

КАСКО НА МПС

КАСКО НА МПС

КАСКО НА МПС

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА КАСКО В ЗД „ОЗОК Инс” АД?

-Минимална застрахователна премия за едно МПС – 250 лв.;

-Безплатен денонощен асистанс на територията на Р България;

-Безплатно покритие за чужбина;

-Право за ремонт в официален сервиз на автомобили до 4 години (48 м. ). От това право могат да се възползват и МПС до 6г. (72 м.) срещу заплащане на минимална допълнителна премия;

-Право на ремонт в доверен сервиз имат МПС на възраст до 13 години (156 м.). От това право могат да се възползват и МПС на 14г. и 15 г. срещу заплащане на минимална допълнителна премия;

-Минимална застрахователна премия за право на Доверен сервиз – 470 лв. за леки и лекотоварни автомобили до 3,5т. / 670 лв. за товарни автомобили над 3,5 т., автобуси, ремаркета и полуремаркета над 1,5т;

-Отстъпки до 25 % за нови и настоящи клиенти;

-Без изискване за монтиране на аларма;

 

АВАНСОВ БОНУС за липса на щети

Авансовият бонус за липса на щети през периода на полицата се прилага при желание на застрахования за застрахователни полици по клауза "Пълно каско". Размерът му е 25% от базовата застрахователна премия и става дължим при първа предявена претенция за застрахователно обезщетение.

 

Бонуси и отстъпки (могат да бъдат общо до 25 %):

-За еднократно плащане – 5%.

-За брой застраховани МПС от едно юридическо лице или от членове на едно семейство – до 10%, в зависимост от броя;

 при договорено Специално условие за:

- ремонт в доверен сервиз, за МПС с право на ремонт в официален сервиз – 10%;

- изплащане на обезщетенията по експертна оценка, за МПС с право на ремонт в доверен сервиз – 10 %;

-При предходна година без щети: отстъпка - 10 %;

-При комплексно застраховане в ЗД „ОЗОК Инс” АД - отстъпки до 15%;

-Други, при условията на индивидуално договаряне за значими клиенти.

 

Основни условия

Застраховани по тази застраховка са физически и юридически лица, собственици на МПС или ползващи ги на законно основание.

 

Обект на застраховката

са всички видове сухопътни МПС със собствен двигател и техните прикачени устройства с български номера, без релсови превозни средства.

 

Застрахователното покритие

по тази застраховка включва пълна загуба, частична вреда и/или разходи във връзка със застрахованото имущество, причинени от или вследствие на: пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цяло МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътно-транспортно произшествие.

 

Покритите рискове са комбинирани в две различни клаузи

 

ПЪЛНО КАСКО

Пожар и природни бедствия

Пътно-транспортно произшествие

Злоумишлени действия на трети лица

Кражба на цяло МПС

Грабеж на цяло МПС

ЧАСТИЧНО КАСКО

Пожар и природни бедствия

Пътно-транспортно произшествие

Злоумишлени действия на трети лица

 

 

В покритие са също:

 

-Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това дали е постигнат очаквания резултат или не;

-Разходите за отговорно пазене на МПС в рамките на един месец след застрахователното събитие;

-Разходите за почистване вътрешността на купето вследствие застрахователно събитие (до определен лимит);

-Разумните разходи за транспортиране на МПС вследствие и непосредствено след възникване на застрахователно събитие на територията на Р България от местопроизшествието до сервизна база, до дома на собственика или до охраняем паркинг.

-Срокът на застраховката е 12 месеца.

Застрахователните суми се определят в размер, равен на пазарната стойност на МПС или по експертна оценка на застрахователя.

Застраховката се сключва въз основа на попълнено Предложение-въпросник от страна на застрахования или негов представител и след задължителен оглед на МПС от представител на застрахователя.

 

Териториален обхват:

1. рисковете кражба или грабеж на цялото МПС; пожар и/или експлозия, вследствие на техническа неизправност, както и умишлен палеж и взрив се покриват на територията на държавите членки на Европейското икономическо пространство (включва страните от ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Конфедерация Швейцария, Република Андора и Република Турция;

2. рисковете, извън посочените по т.1, се покриват за територията на всички държави членки на Международното споразумение “Зелена карта”

Застрахователната премия се определя въз основа на избраното покритие, застрахователната сума на автомобила и условията на ползване.