en
   

Калкулатор


Калкулатор КАСКО на МПС


Марка
Модел
Застрахователна сума на автомобила:
лв.
Възраст на МПС в години
Брой застраховани МПС в ОЗОК ИНС Застраховане на същия собственик и на членове на неговото семейство
Автомобилът е имал застраховка КАСКО в ОЗОК ИНС Застраховане през предходните 12 месеца:

МПС се използва основно за:
МПС е с десен волан:

Брой щети през предходните 12 месеца:
(отказани, регресни и причинени от природни бедствия не се броят)
Авансов бонус - ново
(Авансовият бонус за липса на щети през периода на полицата се прилага при желание на застрахования за застрахователни полици по клауза "Пълно каско". Размерът му е 25% от базовата застрахователна премия и става дължим при първа предявена претенция за застрахователно обезщетение.
Ако Клиентът избере да ползва Авансов бонус, не може да ползва отстъпка за липса на претенции през предходната година. Авансовият бонус се прилага, независимо от останалите отстъпки по полицата.)

Имате ли сключена някоя от следните застраховки в ОЗОК ИНС Застраховане:
(при наличие или при сключване едновременно със застраховка Каско, получавате за всяка от тях по 5% отстъпка от премията за Каско)


Клауза:

Желаете ли Допълнително покритие "Кражба на аудиооборудване":
(Сумата не трябва да надвишава 5 000 лв.)

лв.
Желаете ли право на ремонт в официален сервиз:

Желаете ли право на ремонт в доверен сервиз:

Начин на плащане: