Доброволно здравно осигуряване с нашата Медицинска застраховка

 


При доброволно здравно осигуряване с нашата „Медицинска застраховка” получавате достъп до качествена и висококвалифицирана медицинска помощ, за превенция и лечение, както и възстановяване на разходи за медикаменти и обезщетения за пропуснат доход.

 

Кой може, да се застрахова?


Можете да сключите застраховка за себе си, за друго лице, за членовете на семейството си, както и за Вашите служители, ако сте работодател.

Предимства за работодателите при сключване на Медицинска застраховка за осигуряване на доброволното здравно осигуряване на служителите им:

 • имате право да ползвате данъчни-осигурителни преференции – предлагането на „Медицинска застраховка” от лицензирани застрахователни дружества е „дейност по доброволно здравно осигуряване”. В тази връзка, можете да се възползвате от предвидените в данъчно – осигурителното законодателство облекчения върху социалните разходите за доброволно здравно осигуряване, за дължимите по договора суми;
 • провеждането на социална политика, чрез осигуряването на Медицинска застраховка към Вашите служители, ще ви осигури по-здрави, по-доволни, по-лоялни и по-мотивирани служители;
 • съкращава се времето за решаване на здравните проблеми на служителите Ви и се намаляват отсъствията им от работа за профилактични прегледи, диагностика и лечение, а навременната профилактика предотвратява или скъсява дните за ползване на отпуски по болест;
 • минимизира се злоупотребата с болнични листове и други медицински документи.

Предимства за Застрахованите:

 • Достъпност и достатъчност на оказваната медицинската помощ, без необходимост от специални направления;
 • Своевременно извършване на Високоспециализирани и скъпоструващи изследвания, като ядрено магнитен резонанс, компютърна томография и други;
 • Свободен избор на лекар специалист и лечебно заведение на територията на цялата страна;
 • Улеснен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната;
 • Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ЗД ОЗОК ИНС на територията на цялата страна по телефона;
 • Ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най– разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания, като: артериална хипертония; артериосклероза; исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда; мозъчен инсулт; захарен диабет; рак на маточната шийка; тумори на млечните жлези; рак на простатната жлеза; остеопороза; рак на дебелото черво;
 • Последваща своевременна постпрофилактична координация, диагностично уточняване и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи;
 • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем;
 • Постоянен контрол от нашите специалисти, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на застрахованите;
 • Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща, вкл. Болнично лечение и Санаториално лечение, извън клинични пътеки на НЗОК;
 • Повишена информираност за правата Ви като основни участници в здравната система и възможностите Ви за достъп до нея.